Pani Janke začali bolesti hlavy v r. 2013, bola hospitalizovaná 10 dní kôli meningitíde. Po dvojročných neutíchajúcich bolestiach hlavy prišla k nám do centra r. 2015 …

Prístroj Sensitive Imago určil príčinu bolesti zhodujúcu sa s anamnézou v zdravotnom zázname pani Janky . Bola doporučené pôsobenie pomocou prístroja Zapper, s presne stanovenými frekvenciami. Po 2 mesiacoch pcstivého “zappingu”,  došlo k úľave a bolesti hlavy prestali. Sensitive Imago už nevykazoval príčinu bolesti hlavy.

V súčasnosti sme dostali poďakovanie, že hlava nebolí a klientka sa teší zdravíčku a realizuje detoxikačné kúry pomocou šťavy Neera… Tešíme sa s ňou a ďakujeme za možnosť spomenúť jej príbeh…