Poslanie

MedicalFuture bola založená 23.09.2005 zakladateľkou a lekárkou MUDr. Máriou Mlíchovou ako bádateľský a pokrokový odkaz spoločnosti a lekárom, nakoľko jej neurologická prax potrebovala nájsť nový rozmer a pochopenie príčin a dôsledkov ochorení ako holistický prístup.  Alternatívna medicína tak dostala nový rozmer a smer za čo sme jej nesmierne vďační.

MedicalFuture sa snaží vyjadriť postupný vývoj v poznávaní životnej cesty. Postupne učí ľudí ako pracovať s ochorením. Brať ho ako nevyhnutný a dôležitý signál k úprave kvality svojho života. Po rokoch práce a konfrontácii s rôznymi ľudskými útrapami dochádza k pochopeniu príčiny a dôsledku nerovnováhy a možnosti uskutočniť tak nápravu  k lepšiemu a kvalitnejšiemu životu… Je to neustály proces zdokonaľovania sa.

Zdravie ale aj choroba človeka sa začína v hlave – myšlienkou. Ako je to možné? Skrátka tak, že to, ako myslíme, ovplyvňuje naše cítenie a emócie sa zase fyzicky, napríklad cez endokrinný , cievny a nervový systém, kaskádou biochemických zmien, odrážajú v našom tele. Telo a duša sú teda v tomto hmotnom svete prepojené nádoby a jedno od druhého sa nedá oddeliť. Choroba vzniká vtedy, keď je naša myseľ ovládaná pesimizmom, stresom, negatívnym postojom (hnev, strach, úzkosť, beznádej) a spôsobuje nám emocionálne utrpenie.Kvôli deštrukčným myšlienkam sa tak cítime menejcenne, nedostatočne, previnilo a ak prežívame takéto emócie dlhodobo, začneme nimi presycovať aj telové bunky, ktoré na seba skôr či neskôr upozornia bolesťou alebo inou patológiou.

MedicalFuture sa však nesnaží vzbudiť dojem, že existuje elixír zdravia, ktorý všetko vyrieši. Naopak, je potrebné podstúpiť zmenu, urobiť kus práce na sebe, vďaka ktorej sa však dostavia výsledky, ak je to v súlade s božím plánom a príčina bola správne pochopená.

ZDRAVIE je odrazom DUŠE a na úrovni hmoty. Je aj dôsledkom okolitých a vnútorných vplyvov na ľudské telo, no zdá sa, že v časoch znečisteného prostredia, slabej kvality potravín, zlých stravovacích návykov, nedostatku pohybu a vysokého stresového zaťaženia, ho akosi strácame pod rukami. Táto únava a strata síl je však len sprievodným znakom toho, že telo je nesprávne vyživované, alebo je znečistené, nemá dostatočný pohyb, alebo je kontinuálne vystavené stresu, či životným udalostiam, ktoré nedokáže zvládať  a naplniť tak svoje poslanie a rásť duševne.

CHOROBA je totiž len spôsob komunikácie, ktorým sa telo snaží vyrovnať nerovnováhu, alebo zabrániť ešte horšiemu procesu napr. sebadeštrukcii . Ochorenie sa dá chápať ako signál, ktorým sa telo snaží od komunikovať problém, aby došlo k náprave nesprávneho konania v minulosti( strava, pohyb, vzťahy, naplnenie životnej cesty…).

MedicalFuture má za to, že za každou patológiou sa skrýva práve nepochopenie telových, duševných signálov, neporozumenie pravých potrieb, ale aj možností… Preto vznikla táto stránka v snahe odovzdať zažité a spoznané skutočnosti pre ďalšie pochopenie našej cesty životom a priblíženie sa tak jedinému a večnému cieľu … k Bohu, ktorý pozná každú odpoveď,  o ktorú sa usilujeme poznávaním prírodných a spirituálnych zákonitostí.

REGULATPRO BIO

Zázračné fermentované enzýmy RegulatPro Bio

Bestseller v Nemecku a Švajčiarsku