BEMER2018-07-24T13:19:49+00:00

BEMER – stimulácia mikrocirkulácie

Už po dvojminútovej BEMER terapii je spozorovateľné výrazné zlepšenie krvnej cirkulácie. Denne len 2 x 8 minút bez vedľajších účinkov! 74% krvného obehu prebieha v najmenších cievach. V rámci tejto tzv. „mikrocirkulácie“ prepravujú krv arterioly, kapiláry a venuly. Ich prirodzená rytmická zmena prierezu (vazomócia) reguluje prerozdelenie krvi v celej gigantickej oblasti kapilárnej siete. U zdravého človeka prebehne vazomócia asi 3-krát za minútu, u chorých a pri oslabenom organizme iba 1-krát za 10 minút. Tento veľmi nízky (spomalený) rytmus sa potom dá stimulovať a normalizovať „mikrocievným pacemakerom“ – BEMER.

V centre našej práce stojí starostlivosť o vaše zdravie a pohodu. Preto sa neustále usilujeme o  to, aby sme Vám ponúkli optimálne riešenie pre vaše zdravie. K tomu prináleží i to, aby sme Vás informovali o aktuálnom stave lekársko-vedeckých výskumov, aj o terapiách a liečebných metódach odskúšaných s dobrým výsledkom. V oblasti lekárskej starostlivosti popri vysokej účinnosti je pre nás veľmi dôležité, aby toto všetko prebiehalo podľa možnosti za sprievodu čo najmenších, v optimálnom prípade úplne bez vedľajších účinkov. Navyše pre nás nie sú dôležité krátkodobé účinky, ale dlhodobo pretrvávajúce zdravie a výkonnosť.

Základnou podmienkou zachovania zdravia, respektíve jeho obnovy, ale aj liečebných a regeneračných procesov ľudského tela je dobré zásobenie organizmu krvou. Prostredníctvom krvi sa zabezpečuje zásobenie živinami a kyslíkom, ale aj odvod odpadových produktov látkovej výmeny a toxínov.

V oblasti prevencie a  podpory procesov liečenia je v  súčasnosti jedným z  najúčinnejších a  najmodernejších koncepcií práve terapia BEMER. V podstate sa jedná o fyzikálnu cievnu terapiu, ktorá cielene stimuluje obmedzenú, respektíve narušenú mikrocirkuláciu a tým predstavuje významný základ obnovy a zachovania zdravia. Na základe najnovších výsledkov vedeckých skúmaní aktuálna prístrojová generácia BEMER pracuje s celosvetovo jedinečnou signálnou konfiguráciou, ktorá je základom užívateľského programu pre dennú a nočnú fázu liečby.

Aké výhody vám zabezpečuje terapia BEMER? Pýtajte sa nás , náš tím vám ochotne poradí. Prístroje BEMER sa využívajú nielen na mnohých klinikách a ambulanciách, ale je povolené aj domáce používanie. Keďže BEMER terapia pôsobí na celý organizmus a na jeho prirodzené regulačné mechanizmy, využíva sa nezávisle od indikácie nielen na podporu regeneračného procesu, ale napomáha aj telesnej a duševnej výkonnosti vo voľnom čase, v práci aj pri športe.

Vaše možnosti liečenia prístrojmi BEMER

 • Ambulantná liečba u lekára podľa vášho individuálneho zdravotného stavu
 • Domáca liečba zapožičaným prístrojom BEMER
 • Trvalé domáce používanie vlastného prístroja BEMER

Komplementárne použitie pri nasledovných indikáciách: Alergia, artróza, artritída, astma, poruchy krvného zásobenia, diabetes, kožné ochorenia, obehové poruchy, migréna, liečenie bolesti, metabolické poruchy, ochorenia kostí a kĺbov, poruchy spánku, poruchy potencie, hojenie rán, …

Funkčná mikrocirkulácia zlepšuje:

 • krvný obeh a cirkuláčné parametre krvi
 • zásobenie živinami a kyslíkom
 • odstránenie odpadových produktov látkovej výmeny a toxínov
 • odľahčenie krvného obehu
 • imunitu a znižuje náchylnosť na infekcie
 • regeneračné a uzdravovacie procesy
 • zaspávanie a neprerušovaný nočný spánok
 • odkyslenie organizmu
 • urýchľovanie procesov uzdravovania
 • výkonnosť
 • všeobecnú duševnú a telesnú pohodu
 • schopnosť koncentrácie

Ako budete pociťovať účinok BEMER terapie?

 • budete sa cítiť lepšie
 • rýchlejšie sa budete uzdravovať v danom prípade budete potrebovať menej liekov
 • schopnosť vašej koncentrácie bude lepšia
 • zvyšuje sa vaša výkonnosť
 • zlepšuje sa kvalita vášho života

Čo je to BEMER ?

BEMER je fyzikálny cievne terapeutický lekársko-technický prístroj. Ako jediný medzi lekársko-technickými prístrojmi je zaradený do triedy II. a. čo znamená, že nemá vedľajšie účinky.

BEMER bol vyvinutý z klasickej magnetoterapie, ale na dnešnú dobu si vydobyl svoje miesto medzi samostatnými liečebnými metódami. Prístroj má terapeutické jednotky, takzvané aplikačné moduly. Existuje aplikačný modul na celotelovú liečbu, je to matracový aplikátor a rôzne aplikačné moduly pre miestnu a bodovú liečbu. BEMER pracuje v rozmedzí magnetického pola Zeme. Preto nemá žiadne kontraindikácie ani vedľajšie účinky. Nedá sa ním predávkovať, nie je možné si uškodiť alebo vyvolať škodlivý účinok.

BEMER terapia vplýva na autorytmický pohyb ciev, podporuje mikrocirkuláciu. Porucha mikrocirkulácie nastáva ako komplikácia po prekonaní viacerých ochorení a  môže byť aj ich príčinou. Zlepšením mikrocirkulácie sa kyslík dostane ku všetkým bunkám nášho organizmu, vďaka čomu dokonalejšie funguje systém tvorby vlastnej energie. Týmto je zabezpečené optimálne fungovanie buniek. V dôsledku toho sa urýchľuje hojenie rán, posilňuje imunitný systém, uvoľňujú sa blokované časti imunity, teda vlastne naštartuje liečivé procesy vo vnútri organizmu. Kyslík je najdôležitejšou látkou, ktorú bunky potrebujú k tvorbe energie. Kyslík sa najefektívnejšie prenáša krvou, keď sú červené krvinky od seba oddelené. V dnešnej sedavej a konzumnej spoločnosti sa vplyvom rôznych škodlivých látok  červené krvinky k sebe zlepujú. Terapia BEMER ich rozdelí a tak sú schopné lepšie spĺňať svoju funkciu a prenášať viac kyslíka pre vyššiu tvorbu energie.

BEMER terapia pôsobí priaznivo na krvný obeh, stimuluje imunitný systém, stupňuje prenosovú schopnosť nervových vlákien a napomáha zabudovaniu minerálnych látok a vitamínov do buniek. Prístroj môže používať a obsluhovať každý vo svojej domácnosti, aj pri individuálnom použití je však veľmi dôležité aby ošetrenie základnej choroby vykonával odborník.

Revolučný spánkový program

Najnovšie výsledky vedeckých výskumov ukázali, že počas spánku dochádza v organizme k preskupeniu krvného zásobenia a počas tejto doby nadobúdajú imunologické procesy oveľa väčší význam ako sa doteraz predpokladalo. Impulz podporuje, jednak fungovanie týchto orgánov v noci počas spánku, na druhej strane tento špeciálny nočný impulz napomáha k hlbšiemu spánku, preto sa zobudíme ráno viac oddýchnutí.

Cez noc zohrávajú dôležitejšiu úlohu iné orgány ako cez deň. Výhody nového spánkového programu:

 • celkové zvýšenie účinnosti liečby
 • zníženie náchylnosti na infekcie
 • zvýšená stimulácia regeneračných a rehabilitač- ných procesov
 • zvýšené vylučovanie kyslých substancií a iných odpadových produktov vylučovaných močom.

PROFESIONÁLNE VYLEPŠENIE MIKROCIRKULÁCIE V PRACOVISKU

V súčasnosti najskúmanejšiu a najúčinnejšiu biofyzikálnu terapiu môžete poskytnúť zamestnancom nákladovo efektívnym spôsobom. BEMER je nemecký vývoj, registrovaný ako lekársko-technický prístroj, ktorého používajú 14 rokov v Západnej Európe s vynikajúcimi výsledkami.

BEMER je doporučený aj na lekársko-klinické, aj na domáce použitie, dokonca je tiež vhodný na uvoľnenie denného stresu na pracovisku. Je používateľný v prevencii aj v liečbe, v každej chorobe, ktorá súvisí s problémami krvného obehu; má preukázateľne protizápalový a proti bolestivý účinok. Nakoľko terapia je vhodná aj na reumatologické problémy (kĺby, deformácie chrbtice), s pravidelnými terapiami môžeme znížiť nepriaznivé účinky kancelárskej práce.

Firmy si môžu kúpiť pristroj, ako terapeutické zariadenie, ktoré slúži na zlepšenie fyzickej kondície svojich zamestnancov. Na pracovisku s prístrojom sa dá znížiť každodenný stres, posilniť fyzický a duševný výkon a imunitný systém. Vďaka špeciálnemu základnému programu je minimalizovateľná náchylnosť zamestnancov na infekcie a vďaka tomu menej pracovných hodín budú tráviť ako pracovne neschopní, tým pádom rastie výkonnosť podniku, pri čom spokojnosť a lojalita zamestnancov sa výrazne zvýši.

Cenu prístroja nie je nutné naraz vyplatiť. Nové zariadenie takmer vždy znamená viazanie kapitálu. Je možnosť pristroj prenajať alebo kúpiť na leasing. Leasing ponúka vynikajúce východisko. Možno zaobstarať prístroj, a to za nemenné dobre kalkulovateľné mesačné splátky.

Športová medicína

Prístroje BEMER sú už roky stálymi spoločníkmi mnohých športovcov z oblasti výkonnostného a vrcholového športu.

Osvedčená aplikácia systému BEMER zvyšuje mikrocirkuláciu a výrazne zlepšuje prietokové vlastnosti krvi. K svalovým bunkám sa dostáva viac kyslíka a živín, zlepšuje sa zásobovanie energiou a odvod odpadu látkovej výmeny. Po pretekoch je možné rýchlejšie sa regenerovať a tak obnoviť výkonnosť.

BEMER predchádza poškodeniam spôsobených športom.

Pomocou terapie BEMER podporujeme procesy hojenia u zranených svalov, väzieb a tkanív, dochádza k rýchlejšiemu odozneniu traumy. Tým sa predchádza poško-deniam v dôsledku športových zranení a chronickým, degeneratívnym chorobám.

BEMER zaistí vyšší výkon. Dostatočné zahriatie svalstva je predpokladom kvalitného športvé-ho výkonu, stojí však veľa energie. Pokiaľ svalstvo zahrejeme pomocou systému BEMER, môžeme ušetrenú energiu využiť počas pretekov.

BEMER umožní rýchlejšiu regeneráciu. Aktiváciou bunkového metabolizmu môžeme zabrániť resp. obmedziť tuhnutiu svalov. Predíde sa poškodeniu svalových vlákien. Skracuje sa fáza regenerácie medzi jednotlivými športovými výkonmi a tak možno absolvovať viac tréningových jednotiek za rovnakú dobu. To všetko navyše zvyšuje výkonnosť športovcov.

 

Dalšie videá

Certifikáty a cenník:

Späť

Translate »