Skenar2018-07-24T13:25:42+00:00

Skenar

Skenar je malý prístroj so zabudovaným minipočí­tačom. Svojim tvarom pripomí­na diaľkový ovládač televízora.
SamoKontrolujúci Energo-Neuro-Adaptí­vny Regulátor
Základom je metóda biostimulácie bunky, ktorej účinky sú univerzálne a dokážu výrazne zlepšiť zdravotný stav, odstrániť stres, depresiu, vyhladiť vrásky. Dotykom s povrchom tela vysiela elektrický signál k unaveným až zničeným bunkám. Meria elektropotenciál buniek, vyhodnotí ho a vysiela spätný regulačný signál do mozgu. Po odovzdaní­ informácie do mozgu nastáva samozdravovný­ proces. Pacient zač­ne mať pocit ľahkosti, zmiznú bolesti a uvoľnia sa bloky v celom tele.
Použí­vanie SKENARU pomáha pri odstraňovaní­ chronických zápalových procesov a úspešne ho možno aplikovať v akomkoľvek štádiu ochorenia.
Odporúča sa u chorôb neurologických, vegetatí­vnej nervovej sústavy, kostno-svalového, srdcovo-cievneho, dýchacieho až tráviaceho systému, pri gynekologických až stomatologických ochoreniach.
Tento malý prí­stroj a jeho impulzy môžu človeka radikálnym spôsobom zbaviť dlhodobých problémov a v mnohých prí­padoch dokonca dokážu predí­sť aj operácii.

Koža je regulátorom a obrazom rôznych fyziologických funkcií. Podráždením jej reflexných zón môžeme napríklad uvoľniť bolesti alebo kŕče, spustiť biochemické reakcie alebo ovplyvniť metabolickú výmenu, znovu naštartovať ozdravný proces chronických ochorení, zvýšiť mikrocirkuláciu alebo imunitu.

Veľké množstvo senzorov v koži, nesú informácie o procesoch v orgánoch, ktoré po  opracovaní SKENARom umožnia podať verný obraz o stave organizmu a orgánov. Koža reaguje na signály elektrického prúdu SKENARu pomocou funkcií nervovej sústavy a vracia tak spätnú väzbu o probléme v organizme. Upravené signály na základe predošlých vyhodnotených reakcií kože sa pošlú následne a aktuálne do riadiaceho systému ľudského organizmu. Nakoľko medzi kožou, orgánmi a systémami je vzájomná závislosť, zmena ich funkcií a stavov sa prejaví  na koži. Koža tak podáva informácie o stave chorého orgánu. Pôsobením na ňu môžeme ovplyvniť zvonku choré orgány aj funkčné systémy. Vlastnosť kože v prípade poškodenia funkcie akéhokoľvek orgánu v určitých zónach mení svoju elektrickú vodivosť, kapacitu, teplotu, pričom sa zvyšuje citlivosť kože – pri jej dotyku cítiť bolesť.

Reakcia organizmu je podľa miesta podráždenia rôzna. To zapríčiňuje nervový systém, ktorý adaptuje organizmus a jeho rôzne systémy na podmienky aktuálnej situácie. Prevažne kožné zóny so zvýšenou fyziologickou aktivitou sa používajú na liečbu rôznych ochorení pomocou metódy SKENAR – terapie.

Späť

Translate »