Imago2018-07-24T14:01:26+00:00

Bio rezonancia a viac o Imago diagnostike

Bio energetika alebo bio rezonancia je oblasť energetickej medicíny, ktorá zachytáva a pracuje s elektromagnetickými frekvenčnými informáciami vytváranými telom. „Bio“ sa odvoláva na živý organizmus a „rezonancia“ znamená „vibrovať v harmónií s…”

Naše telesné bunky vytvárajú drobné elektrické impulzy, ktoré reagujú alebo spolupracujú so susednými bunkami. Bunky sústavne vysielajú a odpovedajú resp. reagujú na tieto signály. Tieto signály sú vo forme oscilácií alebo vibrácií, pričom vibračné charakteristiky sa líšia medzi zdravým človekom a chorým človekom. Vibrácie pochádzajúce z bunky, ktorá je zaťažená cudzou substanciou ako napr. baktéria, toxín a pod., majú taktiež inú štruktúru oproti bunke zdravej.

Snímanie mikro-magnetických oscilácií

Všetky bunky v tele vyžarujú jemné elektrické signály, pričom tieto signály sú používané ako spôsob komunikácie medzi bunkami. Ak je bunka zdravá, jej signál bude harmonický a bude rezonovať voľne s ostatnými bunkami tela. Ak ale patogén (toxín, vírus, ťažký kov a pod.) napadne bunku, signál takejto bunky bude potom zdeformovaný. Signálové profily sú merané cez elektródy pripojené k pacientovmu telu.

Spracovanie informácií

Zdeformované signály prichádzajúce z buniek pozostávajú z harmonických a neharmonických oscilácií. Takzvaný molekulárno-absorpčný obvod v bio rezonančnom prístroji roztriedi signály, oddelí zdeformovanú časť.

Bio rezonančná terapia

Neharmonické oscilácie sú invertované (obrátené) a vrátené späť do tela pacienta ako terpeuticky efektná informácia. Invertované oscilácie rušia zdeformovaný signál a stimulujú bunky, aby oscilovali (vibrovali) v zdravom režime.

Bio rezonancia stimuluje proces sebauzdravovania, nemá žiadne vedľajšie účinky a predstavuje ďalší krok v evolúcii zdravotnej starostlivosti.

Ako to funguje

Tým, že si nasadíte sluchadlá a do rúk zoberiete senzory (elektródy) stávate sa súčasťou elektromagnetického obvodu s prístrojom IMAGO Sensitiv. Nie je sa čoho báť. Práve naopak. Tu začína Vaša cesta sebaobjavovania.

Po spustení diagnostického režimu, IMAGO cez slúchadlá začne stimulovať vegetativné štruktúry vo vašom mozgu, ktoré sú za normálnych okolností veľmi nepatrné. Touto dodatočnou elektromagnetickou stimuláciou, spolu so zvukom prichádzajúcim zo slúchadiel a obrazmi vysielanými na monitor, je prístroj IMAGO Sensitiv schopný prečítať aj tie najjemnejšie elektromagnetické záchvevy vašIch buniek, ktoré v sebe nesú všetky informácie o fungovaní vášho tela a všetkých procesov, ktoré vo vás práve prebiehajú.

Je to podobné, ako keby ste chceli zistiť zvuk sklenenej tabule . Tým, že po nej jemne poklepete, sa tabuľa rozvibruje. Tieto vibrácie, si vy interpretujete ako zvuk alebo svetlo. Váš mozog ich potom rozšifruje a vy zrazu dokážete „prečítať“ informácie o jej hrúbke, rozmeroch a atď. Podobný, avšak omnoho sofistikovanejší a presnejší postup používa IMAGO Sensitiv. Vyšle do vás jemný elektromagnetický signál, ktorý sa takpovediac „odrazí“ späť. Tento signál potom dekóduje a porovná s etalónmi (vzormi) vo svojej pamäti, podobne ako by ste to urobili vy so sklenenou tabuľou.

Je to veľmi komplexná, náročná, no zároveň jednoduchá a úžasná operácia. Predstavte si, že každá z vašich buniek (a máte ich bilióny) má svoju špecifickú elektromagnetickú frekvenciu, na ktorej vysiela,prijíma a komunikuje s okolitými bunkami. Tieto bunky sú potom zoskupené do skupín – orgány a tkanivá, kde opäť máme skupinovú, celkovú elektormagnetickú frekvenciu. V rámci nej resp. súčasťou nej, sú ešte miliardy malých „podtónov“, alebo frekvencií jednotlivých buniek v rámci orgánov, tkanív, kosti a pod. Toto všetko prístroj potrebuje zosnímať, vyhodnotiť a odfiltrovať, ktoré frekvencie sú v harmoníí (čiže zdravé) a ktoré signály sú v disharmóníi (signalizujú ochorenie).

Elektromagnetický komponent hmoty – v našom prípade bunky – je priamo naviazaný resp. presne odzrkadľuje stav hmoty / bunky, ale nesie v sebe aj informačný komponent o ďašlom vývoji bunky / hmoty. Práve skrze tento elektromagnetický komponent je možné pôsobiť energeticky resp. bezkontaktne na hmotu ,v našom prípade na bunku. Jedná sa o určitý energeticko-komunikačný kanál, kde nie je potrebný priamy kontakt s orgánom alebo tkanivom, na ktoré chceme pôsobiť. Nie len to. V tomto „poli“ je možné „čitať“ to čo sa v bunke ešte len udeje, resp. patologický proces, ktorý sa zatiaľ ešte len „vznáša“ v tomto energetickom obale bunky, no nie je ešte zhmotnený ako pato-logický proces alebo zdravotný problém.

Hovoríme tu o diagnostike „včasného varovania“, ktorá vo svete dnešnej, klasickej medicíny, ktorá je schopná poukázať iba na už prebiehajúci patologický proces v tele, nemá obdoby.

Priebeh vyšetrenia

Pacient pokojne sedí, na ušiach má slúchadlá, v rukách drží snímacie senzory a pohodlne sleduje diagnostiku jednotlivých orgánov v tele na obrazovke.

Samotné vyšetrenie trvá približne 20 – 55 minút – v závislosti od toho, aký rozsah vyšetrenia je potrebný.
Prítomnosť patogénov, alebo poškodenia sa ukážu graficky, farebne na monitore odstupňované podľa záťaže.
Následne vyšetrujúci podrobne analyzuje jednotlivé orgány a vzťahy medzi nimi. Hľadá súvislosti, prečo vzniká bolesť, zápal, porucha funkcie…. Táto analýza trvá približne 2 hodiny.
Preto bezprostredne po ukončení vyšetrenia, môže ísť pacient domov. Po dohode na druhý deň, alebo v inej dohodnutej dobe, príde pacient pre výsledky s podrobným vysvetlením objektívneho stavu, možných príčin, rizikových faktorov v strave, vplyvu patogénov (baktérie, vírusy, plesne, parazity), vplyv elektrosmogu (škodlivé elektromagnetické pôsobenie mobilu, počítačov, elektrickej siete, vplyv geopatogénnej zóny, eventuálne radiačnej záťaže), možných alergénov, prítomnosti ťažkých kovov, respektíve toxických látok. Podľa potreby aj analýza krvných hodnôt.

Súčasťou správy je odporučenie na terapiu , doporučenie vhodnej stravy, vylúčenie škodlivých faktorov, priame vytestovanie minerálov , vitamínov, stopových prvkov pre individuálne potreby každého, ale tiež možnosť aplikácie modernej biofrekvenčnej terapie.

Pred vyšetrením

Cca 3 hodiny je vhodné nepožiť nadmerné množstvo ťažko stráviteľnej potravy.
Cca 3 hodiny je vhodné nefajčiť.
Cca 3 hodiny je vhodné nepiť alkohol, kávu.
Vyšetrenie je kontraindikované u pacientov s epilepsiou, implantovaným kardiostimulátorom a inzulínovou pumpou.

Možnosti diagnostiky:

Analýza orgánových systémov – vzájomné vzťahy a ovplyvnenie.
Diagnostika jednotlivých orgánov.
Detekcia možných komplikácii.
Pravdepodobná predpoveď možných komplikácii pri neliečení eventuálneho poškodenia na 1-5 rokov.
Genetická predispozícia.
Analýza krvných elementov, hormónov.
Detekcia prítomnosti mikrobiálnych patogénov – baktérie, vírusy, parazity, plesne a ich aktivita.
Jedlá, ktoré je vhodné redukovať podľa krvnej skupiny.
Jedlá, ktoré je vhodné požívať podľa krvnej skupiny.
Prítomnosť toxických – alergických príčin (látok, ktoré alergizujú).
Kontaminácia ťažkými kovmi, mykotoxínmi.
Vplyv elektrosmogu (škodlivé elektromagnetické pôsobenie mobilu, počítačov, elektrickej siete, vplyv geopatogénnej zóny, eventuálne radiačnej záťaže).
Terapia:

Odporučenie vhodnej terapie, diéty, vhodných bylinných preparátov, biofrekvenčnej terapie.
MORA + Biorezonancia, tvorba cielených Spektronozódov.
Diagnostika a terapia pomocou Sensitiv Imago v žiadnom prípade nenahrádza ďalšiu medicínsku diagnostiku a liečbu doporučenú Vašim lekárom !

Možnosti terapie

Biofrekvenčná terapia je možná v 3 variantoch – MORA terapia, Biorezonančná terapia (BRT) a liečba pomocou tzv. Spektronozód.

  1. MORA terapia:

Cieľom tejto plošnej terapie je navrátiť pôvodné – zdravé elektromagnetické vlnenie každého orgánu a tak obnoviť reguláciu zdravotného stavu pacienta. Zlepšenie je možné sledovať na obrazovke počas aplikácie Mora terapie v reálnom čase.
Unikátny a univerzálny princíp tejto terapie umožňuje zlepšenie liečby rôznych ochorení – napr.: chronické kožné problémy, pupienky na koži, niektoré príčiny vypadávania vlasov, niektoré poruchy žliaz s vnútornou sekréciou, migrény, oslabený imunitný systém, osteoporóza, artritída, nevysvetliteľná príčina únavy a mnoho ďalších.
Po MORA terapii je vhodné dodržať vhodný pitný režim a detoxikáciu organizmu.
B. Biorezonančná terapia:

Kým MORA terapia je „všeobecný“ spôsob biofrekvenčnej terapie, biorezonančná terapia (BRT) umožňuje pôsobiť cielene na patologické ložisko, pričom zdravé tkanivo neovplyvňuje. BRT terapia vysiela invertované elektormagnetické vlny špecificky na operátorom vyznačené postihnuté miesto v tele – orgán, tkanivo, bunku. Priebeh tohto liečenia je možné sledovať na monitore. Vo svojej podstate je to vysielanie “obrazu” alebo energetického odtlačku dokonalej funkcie bunke, ktorej funkcia bola poškodená. Čím silnejšie resp. dlhšie toto vysielanie prebieha, tým efektívnejšie je. Inak povedané čas a energia ,ktorá je potrebná na to aby sa tento etalón alebo vzor dokonalej funkcie v bunke dostatočne zaviazal a prepísal, na fungovanie bunky prosperujúcej.
C. Spektronozódy:

Prístroj Sensitiv Imago 500 umožňuje prípravu energo-informačného prípravku na ozdravenie jednotlivých poškodených buniek ako aj celých orgánov. Na rozdiel od homeopatík alebo klasických liečiv, spektoronozód je frekvenčne “ušitý” na mieru induviduálne pre každého pacienta, špecificky na jeho konkrétny zdravotný problém. Jedná sa o dodatočný nosič elektromagnetických frekvencií, ktoré sa takto dokážu lepšie frekvenčne a informačne “naviazať” na bunky a spustiť v nich samo uzdravovací proces. Tento nosič môže byť vytvorený z akejkoľvek substancie – voda, olej alebo cukor. Vo svojej podstate sa jedná o vytvorenie lieku špecificky pre individuálne potreby pacienta, avšak bez akýchkoľvek vedľajších účinkov.

Späť

Oficiálna stránka Sensitiv Imago
Translate »